Konuşmacılar

Doç Dr. Kerem Cankoçak

Doç Dr. Kerem Cankoçak

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olduktan sonra Stockholm Üniversitesi Fizik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etti. 1992-1997 yılları arasında CERN’deki LEP hızlandırıcısındaki DELPHI deneyinde çalıştı. 1998-2006 yıllarında Muğla Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Doktorasını Ege Üniversitesi Fizik Bölümünden 2005 yılında aldı.  2002 yılından itibaren CERN’deki LHC hızlandırıcısındaki CMS deneyinin üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte. 2007-2010 yılları arasında Iowa Üniversitesinin elemanı olarak CERN’de görev yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Doçent olarak çalışmalarını sürdürmekte. Temel çalışma konusu Süper Simetrik Parçacıkların fenomenolojisi ve gözlemlenmesidir. Çeşitli popüler bilim dergilerinde yazıları yayımlanmakta ve popüler bilim kitapları editörlüğü yapmaktadır.

Web Sitesi

 

 Prof. Dr. Mahinur Akkaya

Prof. Dr. Mahinur Akkaya

1984 yılında ODTÜ Kimya Bölümü’nü bitiren Akkaya, 1987 yılında Ohio Eyalet Üniversitesi Kimya Bölümü’nde yüksek lisans yaptı ve aynı üniversitede biyokimya alanında 1991 yılında doktora aldı. 1995 yılında ODTÜ’ye dönen Akkaya, 1997 yılında doçentlik, 2003 yılında profesörlük unvanını aldı. Moleküler işaretleyiciler ve ekmek buğdayında DNA tanılama gibi alanlarda çalışan Akkaya’nın akademik geçmişinde Ulusal Kanser Enstitüsü Viral Karsinogenez Laboratuvarı baş araştırmacısı, Tarım Araştırma Servisi doktora sonrası araştırmacısı gibi çalışmalar yer alıyor. Akkaya 2000 yılında ODTÜ Akademik Başarı Ödülü, 2001 yılında TÜBİTAK Genç Araştırmacı Ödülü, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı doktora tez danışmanlığı ödülü, 2002 yılında Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü, 2008 yılında ise Popüler Bilim Ödülü almaya hak kazandı. Bugüne kadar 2 kitap bölümü, 35 uluslararası makale, 4 ulusal makale yayımladı, 101 toplantı özeti yazdı ve araştırma makaleleri bugüne kadar 800’den fazla defa atıf aldı.

Web Sitesi

 

 

Doç Dr. Ergi Deniz Özsoy

Doç Dr. Ergi Deniz Özsoy

1993 senesinde Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede 1996 yılında yüksek lisansını, 2002 yılında doktorasını tamamlamıştır. 2007 yılından beri doçent olarak araştırmalarını sürdürmektedir. Çalışma alanları arasında genetik, evrimsel genetik, kantitatif genetik ve genomik ve istatistiksel genetik bulunmaktadır. Bu alanlar kapsamında, modern genetiğin elverdiği moleküler ve diğer kantitatif yöntemlerin kullanılmasıyla model organizmalarda ve Türkiye’de evrimsel genetik perspektifle çalışılmamış türlerde genetik araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca, son dönemde, eski insan toplumlarının populasyon genetik analizi ve yeni gelişen bir bilim dalı olan ekolojik genomik perspektifinde de gerçekleştirilmeye çalışılan araştırmalar yürütmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında birçok saygın dergide makaleler yayımlamıştır. Ayrıca çok sayıda televizyon programına bilim konuşmacısı olarak katılmakta, halka modern bilimi tanıtmaya çalışmaktadır.

Web Sitesi

    

Prof. Dr. Ayhan Ersoy

1962 Ankara doğumludur. 1980-84 yılları arası, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Paleoantropoloji  Bölümünde Lisans eğitimi görmüştür. Aynı Fakültede (Antropoloji Bölümünde) 1987 yılında, Yüksek Lisans Eğitimi tamamlamıştır. 1988 yılında Doktora eğitimine başlamıştır. 1988 yılında yurt dışından burslu olarak, Amerika Birleşik Devletlerine (USA) gitmiştir. New York Eyalet Üniversitesinde (SUNY at Stony Brook), Doktora eğitimine devam etmiştir. 1992 yılında Türkiye’ye dönüp, Doktora tezini burada tamamlamıştır. 1997 yılında Doç. Dr., 2014 yılında Prof. Dr. ünvanını almıştır. 1984 yılından beri Paleoantropolojik, Paleoantolojik, Prehistorik, Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına katılmıştır. Uzmanlık alanları: Paleoantropoloji, Primat Adaptasyonu, Paleoekoloji.

Web Sitesi

 

 

Prof. Dr. Örsan K. Öymen

Prof. Dr. Örsan K. Öymen

Lisans (1987) ve Doktora (1999) derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans (1990) derecesini New York Üniversitesi -NYU- Felsefe Bölümü’nden almıştır. Yüksek Lisans tezini “David Hume’un Tümevarım Sorunu”, Doktora tezini” Sextus Empiricus’un Ölçüt Sorunu” üzerine yazmıştır. Felsefe’de ilgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus Empiricus, David Hume, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre. Say Yayınları’ndan çıkan “Hume” adlı bir kitabı, alanında birçok ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır. Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos’ta Felsefe” adlı projenin Kurucusu ve Direktörü’dür. Halen Feyziye Mektepleri Vakfı tarafından kurulan Işık Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü’dür.

Web Sitesi

 

Doç. Dr. Hasan Aydın

Doç. Dr. Hasan Aydın

10.05.1971’de Ordu/Ünye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ünye’de; yüksek öğrenimini ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Üniversiteyi bitirdiği yıl, aynı üniversitenin ‘Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı ve 1994-1996 yılları arasında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1996 yıllında, ‘Malatya İkinci Ordu Komutanlığında kısa dönem olarak askerlik görevini yaptı. Askerlik dönüşü, çeşitli özel ve devlet okullarında öğretmenlik yaptı. 2001 yılında ‘OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora öğrenimine başladı ve 2004 yılında, ‘Gazzâlî’nin Tanrı ve Evren Tasarımı ve Günümüze Yansımaları’ adlı çalışmayla kelâm bilim doktoru unvanını aldı. 2004 yılında OMÜ Sinop Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalına Yrd. Doç. olarak atandı. 2008’de OMÜ Eğitim fakültesine,  2012 yılında ise OMÜ İlahiyat Fakültesine geçti. 24 Ocak 2014’de Sosyal, İdari ve Beşeri Bilimler temel alanı, Felsefe anabilim dalından doçent unvanını aldı. Genel olarak felsefe tarihi, İslam felsefesi, İslam teolojisi ve eğitim felsefesi alanlarına ilgi duyan Aydın’ın çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri dışında şu kitapları bulunmaktadır:

* İslam Düşünce Geleneğinde Din, Felsefe ve Bilim. Naturel Yayınları. Ankara 2005.

*İslam Düşünce Geleneğinde Bilgi Kuramı (Eleştirel Bir Yaklaşım). Naturel Yayınları. Ankara 2005 (Yüksek Lisans Tezi)

*Gazzâlî, Felsefesi ve İslam Modernizmine Etkileri. Bilim ve Gelecek Kitaplığı. İstanbul 2012. (Doktora Tezi).

*Postmodern Çağda İslam ve Bilim. Bilim ve Gelecek Kitaplığı. İstanbul 2008.

*Eski Yunan’dan İslam’ın Klasik Çağına: Neden Kavramı ve Nedensellik Sorunu. Bilim ve Gelecek Kitaplığı. İstanbul 2009.

*Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık. Nobel Yayınları. 2. Basım. Ankara 2012.

*Mitostan Logosa Eski Yunan Felsefesinde Aşk, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2013

Web Sitesi